Category

spin aanvragen

Voor u als opdrachtnemer betekent het gebruik van SPIN een landelijk uniforme manier van aanvragen van een verkeersmaatregel bij Rijkswaterstaat.

Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Opdrachtnemers gebruiken SPIN om werkzaamheden te melden. Rijkswaterstaat beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de weggebruiker.

De applicatie SPIN ondersteunt het proces van het plannen van werkzaamheden. Hieronder valt ook de aanvraagprocedure van verkeersmaatregelen door opdrachtnemers bij de verkeersloketten van Rijkswaterstaat.