Geachte relatíe,

Graag willen wij u middels dit schrijven informeren dat met ingang van l januari 2OL9 onze naam gewijzigd is van ‘T. Zwambag Verkeerstechniek BV” in “Zwambag Verkeerstechníek BV”‘
ln verband met de naamswijziging verzoeken wij u vrlendelijk ook onderstaande gegevens aan te passen:

Onze nieuwe bedríjfsgegevens zíjn:

  • Rekeningnummer: NL53RABO 0335985858 BIC: RABONL2U
  • G-rekening: N L9SRABO 0991428404
  • BTW nummer: N1859449385801
  • KvK nummer:73303372

Wij wensen te benadrukken dat er níets verandert aan de dienstverlening en werkwíjze zoals u die van ons gewend bent.

lndien u vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen