Category

LTC aanvragen

LTC aanvragen

Voor het indienen van een LTC aanvraag dient een aannemer in het bezit te zijn van een BRL9101-certificaat. Een aanvraag moet daarbij voldoen aan de verschillende richtlijnen zoals CROW 96b (publicatie 517). Dit zijn richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen 3.0. Zwambag Verkeerstechniek kan deze LTC aanvragen verzorgen.