Category

Vergunning verkeersmaatregel

Als je de openbare weg wilt gebruiken in afwijking van de regels van de Wegenverkeerswet, moet je een tijdelijke vergunning verkeersmaatregel aanvragen.

Een tijdelijke vergunning verkeersmaatregel is bij­voor­beeld nodig als je de weg wilt afslui­ten voor graafwerkzaamheden of als je wilt parkeren op plaatsen waar dat niet mag.

Je kunt een tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­gel aan­vra­gen bij de weg­be­heer­der, in dit geval Zwambag Verkeerstechniek. Er is geen lan­de­lijk vast­ge­steld for­mu­lier be­schik­baar, kijk daar­om op de web­si­te van de weg­be­heer­der.