Category

RVV bebording

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden altijd geplaatst volgens het juridische kader van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV Bebording).