Wij hebben de beschikking over een ruime voorraad bebording en afzetmaterialen waardoor wij snel kunnen handelen. Dit doen wij op basis van een degeijk verkeersplan.

Het verkeersplan vormt de basis voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Daarbij is de eerste stap breed overleg met alle betrokken partijen: de gemeente, provincie, rijkswaterstaat, hulpdiensten, openbaar vervoersdiensten en bewoners.

Hieronder treft u een voorbeeld van een verkeersplan aan.