Zwambag Verkeerstechniek Privacybeleid

Zwambag Verkeerstechniek is gevestigd aan de Waalseweg 88, 3999 NV te Tull en ‘t Waal. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Wat mag u van ons verwachten? Wij vinden het beschermen van uw privacy erg belangrijk. Zorgvuldigheid, transparantie en veiligheid staan bij ons centraal bij de verwerking van de gegevens van opdrachtgevers, werknemers en leveranciers. Dit doen we in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van uw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van een wet of onze dienstverlening. Denk hierbij aan het delen van uiterst noodzakelijke gegevens met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.