• Het monteren en demonteren van tijdelijke verkeerslichtinstallaties en het in stand houden ervan tijdens het hele project.
• Het monteren en demonteren van werkvak verlichting.
• Tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 96A en 96B.