BOA staat voor Buiten Gewoon Opsporing Ambtenaar en geeft de bevoegdheid tot het uitschrijven van een bekeuring. BOA’s kunnen worden ingezet als (fiscaal) parkeercontroleur met de bevoegdheid tot het uitschrijven van parkeerboetes, maar ook als beveiligingsmedewerker bij evenementen. Daarmee kunnen zij een adequate bijdrage,leveren aan de orde en veiligheid.